NABÍDKA STÁLÝCH EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

MĚSTSKÉHO MUZEA V JAROMĚŘI

 

Městské muzeum ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zapojenými do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání připravilo nabídku edukačních programů pro žáky obou stupňů základních škol. Tato nabídka je stále rozšiřována, a to i na základě přání pedagogů. Doporučujeme sledovat webové stránky městského muzea pro aktuální nabídku nabízených stálých edukačních programů. Na programy se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumjaromer.cz, nebo na tel. čísle 491 812 731 (Bc. Monika Joštová).

·         1866

           Časová náročnost: 40-50 minut.

Edukační program seznamuje žáky o událostech prusko-rakouské války, které ovlivnily i Královéhradecký kraj. Program je doplněn o prezentaci dobových vyobrazení z bitev i mírových jednání, ukázkou dobových předmětů a následného samostatného vyplnění pracovního listu.

 

·         Husitství

            Časová náročnost: 40-50 minut.

Téma husitství jé přednášeno pomocí počítačové prezentace doplněné o krátká videa doplňující dané téma. Na základě získaných informací a nápověd rozmístěných po místnosti žáci vypracovávají pracovní listy.

 

·         Normalizace

             Časová náročnost: 40-50 minut.

Žáci jsou seznámeni s událostmi spojenými s vpádem vojsk Varšavské smlouvy a událostmi následné normalizace. Součástí prezentace jsou dobové nahrávky.

 

·         Vánoční řemeslné dílny

          Časová náročnost: 60-90 minut

Vánoční dílny pořádané od 3.12. do 7.12 2018. Jsou pořádané na základě včasné objednávky.

V rámci programu řemeslných dílen se žáci seznámí s tradicí slavení Vánoc v naší krajině. Na třech stanovištích si budou moci vyzkoušet tematické řemeslné techniky jako je zdobení perníčků, výroba vánoční ozdoby z korálků a vánoční přání.

Na Vánoční řemeslné dílny je nutné objednání předem. Cena vstupného bude stanovena na základě spotřebního materiálu.

 

·         Dějiny knižní kultury

            Časová náročnost: 45-70 minut.

              Tento program bude spuštěn od 1. října 2018.

Žáci jsou seznámeni s historickými písmy a tisky. Program je doplněn o ukázky historických tisků a řešení pracovního listu plného hravých úkolů. Program je navržen pro více věkových skupin, tudíž je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

 

 

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]

Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč