DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

 

Městské muzeum v Jaroměři – Wenkeův obchodní dům
Otevřeno: 8.- 9. září 2018 od 10:00 do 17:00 hodin
Vstupné: jednotná cena 15,- Kč
Program: Výstava: Filmová Jaroměř a Josefov – Po stopách filmu. Komentované prohlídky obchodního domu Wenke a syn – ukázka chodu historického výtahu.

Stálá historická expozice v Josefově 
Otevřeno: 8.- 9. září 2018 od 10:00 do 16:00 hodin
Vstupné: jednotná cena 15,- Kč
Program: Muzejní expozice představuje historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova.
Rozšířená expozice se pyšní řadou unikátních exponátů – šest metrů dlouhý dřevěný člun z 11. století, originální dlažba z nejstarší jaroměřské ulice, modely pevnostních bran, soubor militárií, barokní a lidová řezba, ukázky dámské módy. Způsob života našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova. Nemalá pozornost je též věnována význačným rodákům našeho města – diplomatům, spisovatelům a umělcům.

Plakát EHD - kopie

[ultimate_spacer height=“155″]

pata_nadpis
[ultimate_spacer height=“38″]

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ultimate_spacer height=“105″]

pata_nadpis2
 

[ultimate_spacer height=“80″]

partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč