Královéhradecký kraj podpořil vznik

nové stálé expozice Městského muzea

 

Královéhradecký kraj podpořil vznik nové stálé expozice Městského muzea

Součástí příprav celkové rekonstrukce Městského muzea v Jaroměři, o které jsme informovali v předchozích číslech Zpravodaje, je také plánování nových stálých expozic. Nové prostory přístupné veřejnosti budou rozšířeny o přízemí domu čp. 91 a současný depozitář ve Wenkeově domě. Nové stálé výstavy budou věnovány především obchodní a výrobní činnosti fy A. Wenke a syn, včetně její automobilové „sekce“. Expozice budou pojaty moderně a interaktivně, při zachování historického ducha Wenkeova domu. Zpracování ideové studie se opět chopil akademický architekt David Vávra, který stojí např. za návrhem nové skvělé expozice Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Náklady na honorář za studii byly ze 75 % laskavě podpořeny z Fondu individuálních dotací Královéhradeckého kraje. Této podpory si velmi vážíme, i proto, že vyjadřuje trvající zájem členů krajské samosprávy o plánovanou rekonstrukci naší národní kulturní památky.

Rudolf Havelka, ředitel Městského muzea v Jaroměři

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]

Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč