„My Vás tady nechceme!“ 

aneb občanem Jaroměřska v roce 1968

 

Jménem Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na výstavu „My Vás tady nechceme!“ aneb občanem Jaroměřska v roce 1968 , která se bude konat od čtvrtka 7. června 2018 (od 17:30) do pátku 21. září v Městském muzeu v Jaroměři.

Slavnostní vernisáž výstavy, na kterou Vás srdečně zveme, se uskuteční ve čtvrtek 7. června od 17:30 v Městské muzeum v Jaroměři – Wenkeově domě. Vernisáž uvede hlavní autorka výstavy, paní doktorka Olga Mertlíková. Hudebně vernisáž doprovodí rodinné duo „Barča s Otcom“, tedy slečna Barbora Žárská, účastnice SuperStar 2018, a pan Radim Žárský.

Anotace výstavy: Ze všech možných „osmičkových výročí“ zvolilo Městské muzeum v Jaroměři přípravu výstavy připomínající události spjaté s okupací vojsky Varšavské smlouvy s názvem „´My vás tady nechceme!´, aneb občanem Jaroměřska v roce 1968“. Název výstavy je založen na autentickém, fotograficky zdokumentovaném nápisu na jednom z jaroměřských domů.

Výstava návštěvníkům připomene srpnové události v širším politickém i kulturním kontextu, se zaměřením na východní Čechy a Jaroměřsko. Autoři výstavy, dr. Olga Mertlíková a pracovníci Městského muzea, se pokoušejí vyváženou měrou představit veřejnosti podrobně zpracované texty popisující historické události, ale i vizuální a audiovizuální dokumenty doby, jako jsou významně zvětšené fotografie, plakáty, či archivní televizní a rozhlasové záznamy. Samostatná část výstavy je věnovaná i reáliím konce 60. let, včetně repliky dobově vybaveného pokoje či tehdy modernímu oblečení.  Opomenuto nebylo ani specifikum českého národa – schopnost pojímat i tragické události s humorem a ironií.

Výstava jistě zaujme jak pamětníky událostí, tak generace následující, včetně školní mládeže. Dovolujeme si k prohlídce pozvat paní učitelky a pány učitele s jejich třídami, zejména v rámci výuky dějepisu a základů společenských věd/občanské nauky. Výstava je doplněna výukovým programem, kterým provádí muzejní edukátorka a který školní mládeži umožní přístupnou formou reflexi událostí roku 1968 v široké perspektivě.

Na výstavu byly zapůjčeny sbírkové předměty a poskytnuty archiválie z různých muzeí a institucí, ze kterých lze jmenovat Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum v Chrudimi, Městské muzeum v Jičíně, Státní okresní archiv v Náchodě nebo Národní filmový archiv.

Výstava byla podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč