Přednáška

Dvě etudy z politiky a umění První republiky

„Architektura pro mladou republiku aneb stavitelské umění ve východních Čechách mezi světovými válkami“

a

„Masaryk jako homo politicus“

 

přednáška prosinec

Jménem Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na přednášku Dvě etudy z politiky a umění První republiky, která se bude konat ve středu 5. prosince 2018 od 16:00Městském muzeu v Jaroměři – Wenkeově domě.

Anotace přednášky: 

První část přednášky nese název „Architektura pro mladou republiku aneb stavitelské umění ve východních Čechách mezi světovými válkami“ a přednese ji doc. Pavel Panoch, vědecký pracovník Ústavu historických věd Filozofické fakulty:

Epocha „budování státu“, z dějinné perspektivy relativně krátké období dvou dekád, přinesla nejen zásadní politickou transformaci a s ní spojenou proměnu fungování české společnosti, procházející obdobím radikální modernizace, ale také se výrazným způsobem zapsala do tváře pražské metropole i českého venkova. Moderní architektura zaujímala v kultuře meziválečného Československa, státu s pouhými deseti milión obyvatel, prestižní postavení a stala se výrazovým prostředkem, znakem kulturní síly, technické vyspělosti a sociálního pokroku, pozitivně přijímaným napříč celou společností. V českých městech – region východních Čech nevyjímaje – vyrostlo z popudu a nákladu státu mnoho budov, často monumentálních rozměrů, které dodnes udivují jak velkorysostí svého záběru a úrovní realizace, tak i svou technologickou vyspělostí.

Přednáška bude věnována představení toho, jak se étos a ideály mladé české republiky promítly do veřejného i soukromého prostoru ve vybraných městech východočeského regionu a představí zdejší prvorepublikovou architekturu v co možná nejširší typologické a tematické šíři: od staveb, postavených pro státní nebo městské instituce, finanční ústavy, školská a další výchovná zařízení, zdravotnické areály, sportoviště a stavby tělocvičných spolků, dopravní a technické stavby až po ze státních prostředků vzniklé městské obytné soubory. Výběrově budou připomenuty také privátní architektonické zakázky, iniciované prvorepublikovou elitou a příslušníky střední třídy, dokreslující proměnu životního stylu, estetických norem a vitální elán První republiky.

Druhou část přednášky s názvem „Masaryk jako homo politicus“ přednese doc. Aleš Prázný z téhož pracoviště:

Masaryk jako homo politicus byl pro mnohé vzorem nejušlechtilejšího politika. Politika byla u Masaryka odůvodněna filosoficky a filosofie pro něj byla otázkou pravdy a svědomí, a v tomto smyslu byla dynamikou jeho politického úsilí. Jako platonikovi mu bylo zřejmé, že jako filosof musí jít do politiky; politika pro něj nikdy nebyla jen politikou, ale vždy zahrnovala filosofii, a dokonce i trochu poezie. Po první světové válce se Masaryk projevil jako ideový stratég a hlavní garant výstavby demokratického státu. Krom toho je velký svou praxí universitního profesora a politika, zápasy, kterými dosvědčoval své přesvědčení. Promyslel a poukázal na neodlučitelnost některých základních příznaků moderní doby (např. sebevražednosti) od náboženské otázky. Jeho pojetí humanitní demokracie se opírá o vzdělanost a transcendenci.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vstupné volné.

[ultimate_spacer height=“155″]

[ultimate_spacer height=“38″]

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ultimate_spacer height=“105″]

pata_nadpis2
 

[ultimate_spacer height=“80″]

partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč