Přednáška

Historie pohřbívání žehem, výstavba krematorií v Evropě

a českých zemích

Pieta 1

Jménem Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na přednášku k výstavě S pietou popel shrnouce… , která se bude konat ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři. Přednášku s názvem “Historie pohřbívání žehem, výstavba krematorií v Evropě a českých zemích” prosloví David Doubrava.

Anotace přednášky: Konec října a počátek listopadu bývá spojen se svátkem Všech svatých a také se vzpomínkou na zesnulé „Dušičkami“. V našich zemích se po druhé světové válce a zvláště pak v období tzv. normalizace odsunulo téma smrti a umírání do úplného zapomnění, jako by ani smrt neexistovala. Přitom smrt byla, a je odjakživa součástí života a naši předci se s ní setkávali a dokázali jí i přijímat. Teprve moderní doba udělala ze smrti tabu.

V našich zemích se od první světové války dostávala do popředí stále více myšlenka pohřbíváním žehem a s tím souvisela také výstavba krematorií. Naše výstava chce ukázat hlavně stavby z období první republiky, které jsou architektonickými skvosty a některé jsou dokonce zapsány do seznamu Národních kulturních památek. Chce také ukázat na vývoj pohřbívání žehem na našem území od pravěku až po současnost, kdy se v našem státě téměř 85% pohřbů koná žehem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

vstupné volné

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

pata_nadpis2
 
partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč