Přednáška

Antická mystéria

plakát květen
 • Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav v Josefově si Vás dovolují pozvat na přednášku „Antická mystéria“ (v cyklu „Mezi řádky“), kterou prosloví dr. Aleš Chalupa, významný historik náboženství působící na Masarykově univerzitě v Brně. Poutavé populárně-naučné přednášení dr. Chalupy se bude věnovat takovým fenoménům antického světa, jako byly mysterijní kulty boha Dionýsa nebo uctívání slunečního boha Mithry, populárního například mezi vojáky pozdního období Římské říše. Posluchači se dozvědí nejen o stále nejasném, snad egyptském či maloasijském původu těchto božstev a jejich kultů, ale i doložitelné podrobnosti ze samotných zasvěcovacích rituálů a obětí, tak, jak jsou tyto dochovány v antické literatuře a rekonstruovatelné z nástěnných maleb podzemních svatyní. Samozřejmostí je doprovod přednášky obrazovou prezentací.

  Přednáška se bude konat v PÁTEK 12. května od 17:30 hodin v budově Městského muzea v Jaroměři, tedy ve Wenkeově domě. Vzhledem k přetrvávajícímu chladnému počasí bude sál teplotně temperován.

  Těšíme se na Vaši návštěvu.

  Za organizátory přednášky

  Rudolf Havelka

 • Anotace přednášky:

Antická mystéria představují svébytný projev religiozity řecko-římského světa, který až do dnešních dnů podněcuje představivost evropského člověka. Jejich vznik a fungování však rovněž specifickým způsobem reflektují proměny chápání pojmu náboženství v evropském myšlení, neboť některé charakteristické rysy, které se s náboženstvím v představách lidí v současné době běžně pojí, se výrazným a historicky zachytitelným způsobem začínají objevovat právě zde. Přednáška představí antická mystéria v jejich historickém kontextu, představí jejich vybrané zástupce (Eleusínská mystéria, orfická mystéria, Ísidina mystéria, mystéria bohyně Velké Matky a Mithrova mystéria) a prostřednictvích nich osvětlí význam dědictví antických mystérií pro další osudy náboženství v dějinách Evropy.

 
 • vstupné je zdarma

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

pata_nadpis2
 
partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč