Přednáška

 Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

1804 plakat neolit - kopie - kopie

Jménem Městského muzea v Jaroměři a Národního památkového ústavu v Josefově si Vás dovolujeme pozvat na přednášku z cyklu “Mezi řádky”, která se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři. Přednášku s názvem “ Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem prosloví Mgr. Burgert Pavel, Archeologický ústav AV ČR .

Anotace přednášky: Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

V letech 1995–2013 proběhl na jihozápadním okraji Jaroměře v souvislosti s rozšiřováním provozu společnosti Kimberly-Clark záchranný archeologický výzkum. Bezmála osmihektarový odkryv přinesl především bohaté doklady osídlení tamní lokality v období mladšího neolitu, konkrétně kultury s vypíchanou keramikou. Velikost výzkumu i množství nalezených staveb řadí sídliště k nejvýznamnějším pramenům poznání této kultury v celých Čechách. Zapojením výsledků zpracování archeologického materiálu do kontextu soudobých dějů lze dospět k překvapivým zjištěním o životě prvních zemědělských společností.

 

 
[ultimate_spacer height=“155″]
[ultimate_spacer height=“38″]

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ultimate_spacer height=“105″]
pata_nadpis2
 
[ultimate_spacer height=“80″]
partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč