Přednáška

Proměny Jaroměře v běhu staletí

přednáška říjen (2)

Jménem Městského muzea v Jaroměři a Národního památkového ústavu v Josefově si Vás dovolujeme pozvat na přednášku z cyklu “Mezi řádky”, která se bude konat ve čtvrtek 19. října 2017 od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři. Přednášku s názvem “Proměny Jaroměře v běhu staletí” prosloví Olga Mertlíková .

Anotace přednášky:

Věnným městem českých královen se Jaroměř stala roku 1307. K milníkům v jejím vývoji patřilo založení augustiniánského kláštera, dobytí husitským vojskem, zničení během třicetileté války a časté požáry. Vítanou pracovní příležitost pro Jaroměřsko představovala stavba pevnosti Josefov koncem 18. století. Vzrůst průmyslu a obchodu výrazně podpořila železnice z Pardubic do Liberce. Přelom 19. a 20. století provázelo postavení škol, mostů, nemocnice, zavedení elektrického osvětlení a vznik nových městských čtvrtí.

Stavební rozvoj následoval i po roce 1918. Jaroměř se proslavila svými parky a zahradami. V roce 1948 došlo ke spojení bývalé pevnosti Josefov s Jaroměří. Vzhled města výrazně změnila výstavba sídlišť, které předcházela demolice staré zástavby.

Přednáší Olga Mertlíková.

 

 

vstupné je zdarma

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

pata_nadpis2
 
partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč