Městské muzeum v Jaroměři 2018 – 2019

Vstupné: plné – dospělí 30,-; snížené – děti, studenti a ZTP 15,-. Změna programu vyhrazena.

Procházka ateliérem

Kdy: 14. 9. – 14. 10. 2018

Slavnostní vernisáž 13. 9. v 17:30 ve 2. patře Městského muzea v Jaroměři za hudebního doprovodu žáku ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři. Výtvarný spolek „ATELIÉR“ působí v České Skalici bezmála již dvě desetiletí, pod vedením promované výtvarnice Jarky Zárubové. Po celou dobu působení se jeho členové zdokonalují v kresbě, malbě a grafice. V roce 1997 vznikl kurz pro dospělé jako „Výtvarná dílna” při Domu dětí a mládeže „Bájo“ v České Skalici. Název „Výtvarná dílna“ byl v roce 2004 změněn na „Ateliér“. Za dobu téměř 20 let se zde vystřídalo velké množství talentovaných výtvarnic. V současné době tvoří spolek „Ateliér” devět stálých členek. Výtvarná díla členek „ATELIÉRU” byla prezentována na výstavách nejen v České Skalici, ale také v Náchodě, Červeném Kostelci, Novém Městě n. M, v polském Bardu a na dalších výstavách. Na naší výstavě uvidíte díla Jarky Zárubové, Heleny Hejdukové, Hany Jiráskové, Hany Harantové, Jany Šebestové, Mirky Lorencové, Evy Hrubé, Evy Kábrtové, Jiřiny Madarászové a Markéty Radoňové

 

Jeden den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka

Kdy: 27. září. – 16. listopadu 2018

Základem výstavy je výjimečný soubor nálezů z Hořic. Výstava přiblíží populární a především poučnou formou práci a život řemeslníka z malého města. Návštěvník bude také zasvěcen do problematiky středověkého hrnčířství a užívání hrnčířského zboží. Zajímavá bude také tematická odbočka do problematiky archeologického poznávání středověkých technologií.

 

Supermarket SVĚT

Kdy: 18. března – 18. dubna 2019

Interaktivní výstava Supermarket SVĚT, která vznikla ve spolupráci s organizací Na Zemi, dává možnost návštěvníkům zkoumat výrobky denní potřeby a jejich globální souvislosti výroby. Prohlídka je postavena na činnosti a prožitku, nabízí jiný pohled na naše nákupy. Na pěti stanovištích s interaktivními předměty a panely tak mohou návštěvníci doslova zvážit své oblečení, rozebrat mobil v nadživotní velikosti, zaplatit za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sledovat, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí.


Adepte cechu Hubertova – tradice a současnost myslivosti

Kdy: 1. května – 30. září 2019

Myslivost představuje velice bohaté téma s dlouhou historií a její tradice přetrvávají do současnosti. Výstava návštěvníka seznamuje s fenoménem české myslivosti v celé jeho komplexnosti, která zahrnuje nejen lov a myslivecké zvyky a tradice, ale také péči o zvěř a o přírodní podmínky honiteb.

 

Listopad 1989

Kdy: listopad – prosinec 2019

Při této programově propracované výstavě se žáci blíže seznámí s obdobím „sametové revoluce“ a pádem komunistického režimu. Veřejnost si pak bude moci důstojnou formou připomenout toto přelomové období.  Výstava bude zaměřena především na region Jaroměřska.

 

Přednášky, podzim 2018

V Městském muzeu v Jaroměři se pravidelně konají přednášky v rámci cyklu „Mezi řádky“, a to ve spolupráci s NPÚ v Josefově. Aktuální nabídku přednášek naleznete na www.muzeumjaromer.cz, a také pravidelně v městském Zpravodaji.

 

Středověké hrnčířství na Hořicku ve světle archeologie

Kdy: 27. září od 17:30

Přednášející: Radek Novák a Kateřina Opicová.

Přednáška přiblíží populární a především poučnou formou práci a život řemeslníka z malého města. Základem přednášky je výjimečný soubor nálezů keramiky z jedné hrnčířské pece z Hořic. Posluchači budou zasvěceni do problematiky středověkého hrnčířství a užívání hrnčířského zboží. Zajímavá bude také tematická odbočka do problematiky archeologického poznávání středověkých technologií. Přednášející jsou sami archeology – objeviteli mimořádného hořického nálezu.

 

Archeologický výzkum D11 – Nejzajímavější nálezy z okolí Jaroměře

Kdy: 18. říjen

Přednášející: Pavel Drnovský

Katedra archeologie Univerzity v Hradci Králové se podílela značnou měrou na rozsáhlém archeologickém průzkumu v trase budoucí D 11. Autoři výzkumu jaroměřské veřejnosti představí celkové výsledky své práce, se zaměřením na nejdůležitější objevy.

 

Josefovské podzemí očima speleologa a geologa

Kdy: 15. listopad

Přednášející: Radko Tásler

V bývalé Josefovské pevnosti jsou zachovány dva podzemní systémy. Jedním jsou obranné chodby, druhý představuje pevnostní kanalizaci. Pevnostní chodby jsou v různém stavebním stavu. Část z nich je značně poškozená, nebo byla zničena úplně. Stoky jsou od roku 1992 systematicky opravovány a dodnes plní funkci městské kanalizace. Je to jediný dochovaný ucelený městský historický stokový systém v Česku.

Papež František a křesťanská tradice v proměnách času

Kdy: 10. prosince od 17:30

Přednášející: Tomáš Petráček

Přednášku s názvem „Papež František a křesťanská tradice v proměnách času“ prosloví katolický teolog, církevní historik a univerzitní kaplan doc. Tomáš Petráček, který je současně také např. postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara. Předmětem přednášky jsou dnes společensky velmi aktuální témata, a to zejména role křesťanství ve formování identity západní evropské civilizace a současný význam a proměny křesťanských kulturních a náboženských hodnot v době pontifikátu papeže Františka.

 

Kulturní akce

Advent v muzeu

Kdy: 1. prosince 2018 od 9 do 15 hodin

V hlavním sále Wenkeova budou probíhat kulturní akce (koncerty a divadelní vystoupení dětí z různých MŠ a ZŠ + pěvecké duo „Barča s otcom“). V prvním patře budou nositelé  tradičních řemesel (modrotiskař, perníkář, ruční výrobky kolegyň z DDM Klíč) předvádět své umění, s možností aktivní účasti malých i dospělých návštěvníků. Ve druhém patře bude instalováno občerstvení. Vybraní umělečtí výrobci zde budou nabízet k prohlídce i koupi své produkty.

 

Promítej i ty!

Kdy: 18. března – 18. dubna 2019

V rámci doporvodné akce filmového festivalu Jeden svět s názvem „Promítej i ty!“ budou

ve Wenkeově domě k vidění dokumentární filmy na téma ekologie a zodpovědná spotřeba. Toto promítání se bude konat pro školní skupiny na objednávku v dopoledních i v odpoledních hodinách. Dva z vybraných filmů budou promítány v podvečerních hodinách pro veřejnost (termín bude upřesněn). Školním třídám doporučujeme navštívit související výstavu s názvem Supermarket SVĚT, která se také týká tématu konzumní spotřeby a ekologie s praktickými ukázkami.

 

Výstavy a kulturní program k výročí 30 let literárně dramatického oboru na Základní umělecké škole F. A Šporka, 130 let Vrchlického divadelního souboru a 200 let od první písemné zmínky ochotnického divadla v Jaroměři

Kdy: 1. 4.  – 30. 4. 2019

Program bude upřesněn.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]

Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč