Pronájem prostor

Prostory Wenkeova domu (přízemí a případně první patro) jsou příležitostně pronajímány externím zájemcům za účelem konání přednášek, koncertů, výstav a dalších vhodných společenských akcí. Pro podrobné informace kontaktujte libovolného pracovníka muzea.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

Odeslat zprávu

Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč