Sponzoring

Městské muzeum v Jaroměři je, v souladu se zřizovací listinou, oprávněno přijímat peněžité dary, a to buď určené na specifický účel (nákup sbírkového předmětu, konání zvolené akce), nebo účelově nespecifikované. Se souhlasem zřizovatele může Městské muzeum v Jaroměři rovněž nabývat hmotné dary, především sbírkového charakteru.

Na této stránce budou uveřejňovány případné výzvy k možnému sponzorovaní konkrétních akcí či nákupu mimořádných sbírkových předmětů.

[ultimate_spacer height=“155″]
pata_nadpis
[ultimate_spacer height=“38″]

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ultimate_spacer height=“105″]
pata_nadpis2
 
[ultimate_spacer height=“80″]
partneri_nadpis
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč