Uzavření partnerství mezi jaroměřským a ziębickým muzeem

                   

Městské muzeum v Jaroměři a Muzeum historie domácnosti v polských Ziębicích, zastoupené panem ředitelem Jarosławem Żurawskim, uzavřely dne 6. dubna 2017 dohodu o vzájemné spolupráci. Účelem této spolupráce je především prohloubení partnerství obou měst a vzájemná odborná a výstavní spolupráce našich muzeí. Těšíme se na realizaci společných projektů! Podrobné informace o ziębickém muzeu zakrátko naleznete na našich webových stránkách. Text memoranda naleznete v záložce dokumentů.

 

Memorandum o vzajemne spolupraci muzeum Ziebice

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč