Výstava

Jeden den ve středověku

očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka

Městské muzeum v Jaroměři, archeologický tým Regionálního muzea a galerie v Jičíně a Národní památkový ústav v Josefově Vás zvou na přednášku a výstavu „Jeden den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka“

Základem výstavy je výjimečný soubor pozůstatků hrnčířské pece nalezené v roce 2014 a 2015 v Hořicích, která ukončila svoji činnost v první polovině 15. století. Pokud bychom pouze naaranžovali nalezené předměty společně s dokumentací nálezové situace, neměli bychom příliš velkou šanci zaujmout. Přikročili jsme tedy k vytvoření sestavy kreslených scén, které mají oživit němé předměty a vdechnout výstavě život ve formě příběhu. Nedovolujeme si tvrdit, že jsou bezchybné z hlediska zobrazovaných reálií, ale snad návštěvníkovi navodí zhruba správnou představu o zmizelé minulosti.

 Nabízíme tedy příběh o výrobě hrnčířského zboží, a to od získávání vhodného materiálu – hlíny, její zpracování, výrobu nádob, zdobení, uchycení, výpal až po transport na tržiště. Samotným procesem výroby a různých technologických záludností bude dětského návštěvníka provázet středověký hrnčíř Jan… Zajímavá bude také tematická odbočka do tajů archeologického poznávání minulosti nebo poutavé (!) vyprávění o zemském magnetismu a jeho využití pro datování některých archeologických nálezů. Veškeré podávané informace budou srozumitelné nejen pro zvědavé dospělé, ale i pro žáky 2. stupně ZŠ.

 Ke zhlédnutí nabízíme, mimo jiné, trojrozměrné modely dvou základních typů hrnčířských pecí nebo funkční repliku hrnčířského kruhu.

 Přednáška, kterou bude výstava zahájena, se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. v 17:30 ve Wenkeově domě. Výstava potrvá do 16. listopadu.

 Radek Novák (RMaG Jičín) a Rudolf Havelka

 

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]

Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč