Výstava

  S pietou popel shrnouce …

Dějiny pohřbu žehem a krematoria v Čechách

 

Jménem Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na výstavu S pietou popel shrnouce…Dějiny pohřbu žehem a krematoria v Čechách, která se bude konat od pátku 13. října 2017 do neděle 26. listopadu v Městském muzeu v Jaroměři.

Slavnostní vernisáž výstavy „ S pietou popel shrnouce…“ se bude konat ve čtvrtek 12. října v 17:30 ve Wenkeově domě (budova Městského muzea).

Anotace výstavy:

Konec října a počátek listopadu bývá spojen se svátkem Všech svatých a také se vzpomínkou na zesnulé „Dušičkami“. V našich zemích se po druhé světové válce a zvláště pak v období tzv. normalizace odsunulo téma smrti a umírání do úplného zapomnění, jako by ani smrt neexistovala. Přitom smrt byla, a je odjakživa součástí života a naši předci se s ní setkávali a dokázali jí i přijímat. Teprve moderní doba udělala ze smrti tabu.

V našich zemích se od první světové války dostávala do popředí stále více myšlenka pohřbíváním žehem a s tím souvisela také výstavba krematorií. Naše výstava chce ukázat hlavně stavby z období první republiky, které jsou architektonickými skvosty a některé jsou dokonce zapsány do seznamu Národních kulturních památek. Chce také ukázat na vývoj pohřbívání žehem na našem území od pravěku až po současnost, kdy se v našem státě téměř 85% pohřbů koná žehem.

Součástí výstavy bude také přednáška na téma Pohřbívání žehem a výstava krematorií u nás, která se bude konat 2. listopadu 2017 od 17,30 hodin v Městském muzeu v Jaroměři.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč