Edukační program pro školy

k výstavě 130 let řemeslného školství v Jaroměři

 

   STO TŘICET LET ŘEMESLNÉHO ŠKOLSTVÍ V JAROMĚŘI
Víte, kdo je to pasíř ?
Co vyrábí umělecký keramik ?
Jak se používá dláto ?
Víte, co patří do „vzorné řemeslné dílny“ ?

Přijďte se podívat na ukázku řemeslné tvorby v rámci výstavy

Mistři a žáci řemeslné školy pro vás připravili ukázku některých řemesel v rámci tzv.“vzorné řemeslné dílný“, a to ve dnech od 4 .do 8. září 2017. Pro skupinovou návštěvu programu ‚vzorné řemeslné dílny‘ vás prosíme o zamluvení konkrétního termínu na tel. čísle 608 976 498 nebo mailem na adrese: duskova@muzeumjaromer.cz

Výstava postihuje v chronologickém sledu historii i přítomnost školy, působení jednotlivých profesorů mimo půdu školy (Josef Šíma, Josef Václav Pekárek, Miloslav Vávra aj.) a kariéru některých význačných žáků (František Kupka, Otakar Španiel aj.). Cenným dokumentačním materiálem pro expozici jsou ukázky z prací žáků absolvujících obory kovář, zámečník a stavební řemesla. Část vystavovaných exponátů tvoří historické artefakty vyrobené žáky školy, které uchovává Městské muzeum v Jaroměři. Expozici doplňují historické dokumenty z dějin školy, jako je korespondence učitelů s významnými žáky, vysvědčení, školní fotografie či původní školní pomůcky. Humornou zajímavostí je vystavovaná „kolekce“ drobných dílek, vyrobených žáky pro vlastní pobavení, která po léta zabavuje a shromažďuje mistr truhlářského výcviku.

Další ukázky současných žákovských prací včetně nástrojů, nářadí a funkčních modelů strojů jsou zapůjčeny  Střední školou řemeslnou. Tato škola personálně zajišťuje  i ukázky keramické a truhlářské výuky, a to nejen v programu vernisáže, ale i během návštěv škol v průběhu trvání výstavy. Program výstavy je doplněn o „edukační“ část, vč. poutavých pracovních listů.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč