Výstava

  STO TŘICET LET ŘEMESLNÉHO

ŠKOLSTVÍ V JAROMĚŘI

 

Jménem Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na výstavu Sto třicet let řemeslného školství v Jaroměři, která se bude konat od pátku 9. června 2017 do neděle 10. září v Městském  muzeu v Jaroměři.

Slavnostní vernisáž výstavy „ Sto třicet let řemeslného školství v Jaroměři“ se bude konat ve čtvrtek 8. června v 17:30 ve Wenkeově domě (budova Městského muzea).

Součástí vernisáže výstavy bude společná přednáška PhDr. Olgy Mertlíkové a historika umění PhDr. Jana Mohra. Zahájení výstavy dále doplní mistři a žáci Řemeslné školy ukázkami řemeslné tvorby.

Anotace výstavy:

C. k. Všeobecná řemeslnická škola v Jaroměři byla založena 15. září 1886. Svou činnost zahájila 30. ledna 1887 v suterénu chlapecké školy Na Ostrově. Při škole byla dále otevřena Průmyslová škola pokračovací a veřejná kreslírna. Prvním ředitelem byl jmenován Alois Studnička – absolvent pražské techniky, znamenitý pedagog, znalec lidového umění a pořadatel národopisných výstav. Narůstající počet žáků ve stísněných prostorách přiměly zastupitele města k výstavbě nové školní budovy. Šťastným řešením byl výběr lokality v nově budované části Jaroměře, ve čtvrti Na Ptákách. Autorem projektu školy byl místní stavitel František Hellmann. Zahájení vyučování se uskutečnilo 17. září roku 1906. Během stotřicetileté existence zažila škola vzestupy i útlumy, byla využita pro ubytování vojsk za první i druhé světové války. Měnily se též její názvy. Od roku 2006 se nazývá Střední škola řemeslná Jaroměř.

Výstava postihuje v chronologickém sledu historii i přítomnost školy, působení jednotlivých profesorů mimo půdu školy (Josef Šíma, Josef Václav Pekárek, Miloslav Vávra aj.) a kariéru některých význačných žáků (František Kupka, Otakar Španiel aj.). Cenným dokumentačním materiálem pro expozici jsou ukázky z prací žáků absolvujících obory kovář, zámečník a stavební řemesla. Část vystavovaných exponátů tvoří historické artefakty vyrobené žáky školy, které uchovává Městské muzeum v Jaroměři. Expozici doplňují historické dokumenty z dějin školy, jako je korespondence učitelů s významnými žáky, vysvědčení, školní fotografie či původní školní pomůcky. Humornou zajímavostí je vystavovaná „kolekce“ drobných dílek, vyrobených žáky pro vlastní pobavení, která po léta zabavuje a shromažďuje mistr truhlářského výcviku.

Další ukázky současných žákovských prací včetně nástrojů, nářadí a funkčních modelů strojů jsou zapůjčeny  Střední školou řemeslnou. Tato škola personálně zajišťuje  i ukázky keramické a truhlářské výuky, a to nejen v programu vernisáže, ale i během návštěv škol v průběhu trvání výstavy. Program výstavy je doplněn o „edukační“ část, vč. poutavých pracovních listů.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

[ARForms_popup id=“100″ on_inactivity=““]
Jaroměř Josefov
Partner 2
Městská knihovna
VAM
MG
Pevnost Josefov
Muzeum magie
Výtopna Jaroměř
Bodi Jaroměř
DDM Klíč