Jménem Národního památkového ústavu v Josefově a Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na přednášku „Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov“ z cyklu “Mezi řádky”, která se bude konat ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři.

Historický exkurz do více než dvě stě let staré jaroměřské historie divadelních ochotníků ještě před postavením Fügnerovy sokolovny, kde v současné době také sídlí Městské kulturní středisko v Jaroměři, včetně pojednání o několika dalších souborech, čerpá především z knihy významného českého historika českého divadla a pedagoga Františka Černého Divadelní život v Jaroměři v letech 1819 – 1918 popisující peripetie v životě místních divadelních ochotníků v souvislosti se společenskými a politickými změnami. Poutavé a možná i kontroverzní seznámení se nejen s minulostí, ale i nedávnou současností přinášejí i další archivní dokumenty uložené ve fondu Státního okresního archivu v Náchodě, kroniky divadelního spolku Vrchlický a městské kroniky.

Druhá část přednášky přiblíží vývoj divadelního prostoru v naší zemi i budovu Fügnerovy sokolovny v Jaroměři.

Přednáší Petr Hrudka a Matěj Kubina

Těšíme se na vaší návštěvu.