Městské muzeum v Jaroměři – Wenkeův obchodní dům

7.- 8. září 2019, otevřeno: 10:00 – 17:00 hodin.
Vstupné: 15,- Kč
Program:výstava Adepte cechu Hubertova. Prohlídka galerie jaroměřských rodáků sochaře a medailéra Otakara Španiela, malíře Josefa Šímy a sochaře Josefa Wagnera. Komentované prohlídky obchodního domu Wenke a syn.

Stálá historická expozice v Josefově 

7.- 8. září 2019, otevřeno: 10:00 do 16:00 hodin
Vstupné: 15,- Kč
Program: výstava Dřevo, které nehoří (loutky a obrazy).
Muzejní expozice představuje historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova.
Rozšířená expozice se pyšní řadou unikátních exponátů – šest metrů dlouhý dřevěný člun z 11. století, originální dlažba z nejstarší jaroměřské ulice, modely pevnostních bran, soubor militárií, barokní a lidová řezba, ukázky dámské módy. Způsob života našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova. Nemalá pozornost je též věnována význačným rodákům našeho města – diplomatům, spisovatelům a umělcům.

Těšíme se na Vaši návštěvu.