Pro velký zájem o knihu Pavla a Olgy Mertlíkových: Josefov, Kapitoly z dějin města , jsme požádali Nakladatelství Bor v Liberci o dotisk. Kniha bude k zakoupení od března v Turistickém informačním centru v Jaroměři, Městském muzeu v Jaroměři, Bastion I a podzemní chodby, Stálá historická expozice v Josefově.

Josefov, Kapitoly z dějin pevnosti a města
Monografie jaroměřských historiků, vycházející ze studia archivních pramenů, sleduje historii bývalé pevnosti a pozdějšího města od zrodu prvních úvah o jeho výstavbě ve druhé polovině 18. století až do současnosti. Vše je zasazeno do širších evropských historických souvislostí a pevnostní tematiky, protože jen tak může vyniknout někdejší význam Josefova, jenž se svým významem rovná pevnostnímu městu Terezínu. Kniha si klade za cíl nejen prohloubit dosavadní vědomosti o Josefovu, ale také zaplnit některé mezery, jež přirozeně vznikly v devadesátiletém období od vydání poslední publikace věnované historii Josefova, dnes součásti Jaroměře. Text publikace doplňuje bohatá obrazová dokumentace.