Přednáškový plán

Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově vás zvou na přednášky z cyklu Mezi řádky

ve čtvrtek 21. dubna 2022 v 17:30 v sále Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

Eliška Racková a Jiří Slavík/Středověké venkovské kostelíky v okolí Jaroměře

ve čtvrtek 19. května 2022 v 17:30 v sále  Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

Martina Vítková/Příběh jaroměřského rodáka Jan Hejny (1915-1941)

ve čtvrtek 16. června 2022 v 17:30 v sále  Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

 PhDr. Ondřej Tikovský, PhD./Páni ze Stubenberka ve východních Čechách aneb mezi Podorlickem a Štýrskem

ve čtvrtek 15. září 2022 v 17:30 v sále  Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

Tomáš Bubík/Jaroměřský rodák prof. Otakar Pertold – indolog a zakladatel čsl. vědy o náboženství

ve čtvrtek 20. října 2022 v 17:30 v sále  Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

Pavel Drnovský/Vojenský polní tábor z doby Marie Terezie v Semonicích u Jaroměře

ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v 17:30 v sále  Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

Valburga Vavřinová/Od adventu po Tři krále – o významu a zvycích vánočních svátků

ve středu 14. prosince 2022 v 17:30 v sále  Jaromír v Městském  divadle v Jaroměři

Pavel Kracík/Údajný nález zazděného lidského skeletu na hradě Pecka ve světle nejnovějších výzkumů

Místní skupina České křesťanské akademie v Jaroměři a Městské muzeum v Jaroměři vás zvou na přednášku

v úterý 10. května 2022 od 17:30 v sále Jaromír Městského divadla v Jaroměři

Rudolf Havelka/Život se soby a ropou: tradiční šamanské náboženství a pastevectví Lesních Němců na ropných polích Sibiře

v úterý 13. září 2022 od 17:30 v sále Jaromír Městského divadla v Jaroměři

 Jakub Kašpar/Jsme pány tvorstva, nebo správci stvoření?

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

5 + 12 =

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

3 + 3 =