Projekt Řemesla v Jaroměři je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Kdy: celoročně

Časová náročnost: 60 – 90 minut

Místo konání: Stálá historická expozici v Josefově.

Anotace programu: Žáci se seznámí s pojem řemeslo, životem v cechovní organizaci,  proměnou řemeslné práce období v průmyslové revoluci a vzniku řemeslných škol. Pomocí hravých úkolů se seznámí s konkrétními řemesly z Jaroměře. V druhé části programu se žáci seznámí s řemeslem zpracování lnu a jednotlivé etapy si sami budou mcoi vyzkoušet.