Chcete navštívit pevnostní město JOSEFOV?
Se vstupenkou ALL INCLUSIVE máte jedinečnou možnost navštívit 6 objektů v pevnostním městě Josefov :

  • Muzeum v Zásobovacím úřadě – Stálá historická expozice v Josefově
  • Bastion I a podzemí
  • První vojenskohistorické muzeum M. Frosta
  • Bastion IX
  • Bastion X
  • Ravelin XIV

Za zvýhodněnou cenu zakoupíte vstupenku do těchto všech těchto objektů na pokladnách: turistického areálu Bastion I, Stálé historické expozici v Josefově, Bastion X, První vojenské muzeum M. Frosta.

Bastion X, Bastion IX a Ravelin XIV je jedna prohlídková trasa, která začíná na  Bastionu X.

Základní vstupné 200 Kč
Snížené vstupné 100 Kč (děti do 15 let, studenti po předložení průkazu o studiu, senioři nad 65 let,osoby s průkazy ZTP- ZTP/P)
Vstupenka není časově omezena.

Těšíme se na Vaši návštěvu.