Sponzoring

Městské muzeum v Jaroměři je, v souladu se zřizovací listinou, oprávněno přijímat peněžité dary, a to buď určené na specifický účel (nákup sbírkového předmětu, konání zvolené akce), nebo účelově nespecifikované. Se souhlasem zřizovatele může Městské muzeum v Jaroměři rovněž nabývat hmotné dary, především sbírkového charakteru.

Na této stránce budou uveřejňovány případné výzvy k možnému sponzorovaní konkrétních akcí či nákupu mimořádných sbírkových předmětů.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

9 + 12 =