Stálá historická expozice  se se nachází v budově bývalého c. k. Zásobovacího úřadu, druhé patro, Riegerovo nám. 8, Jaroměř-Josefov

 

Stálá historické expozice v Josefově je pro velký zájem otevřena v měsíci září: úterý – neděle, svátky 10 – 16 hodin.

Muzejní expozice představuje historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova. Rozšířená expozice se pyšní řadou unikátních exponátů – šest metrů dlouhý dřevěný člun z 11. století, originální dlažba z nejstarší jaroměřské ulice, modely pevnostních bran, soubor militárií, barokní a lidová řezba, ukázky dámské módy. Způsob života našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova. Nemalá pozornost je též věnována význačným rodákům našeho města – diplomatům, spisovatelům a umělcům.

Vstupné: dospělí 30,00 Kč děti, studenti, důchodci 15,00 Kč

Bezbariérový vstup

Těšíme se na Vaši návštěvu.