První přednáška nového přednáškového cyklu České křesťanské akademie v Jaroměři s názvem „Starověký Jeruzalém – Co víme o chrámu krále Šalomouna“ se uskuteční v úterý 4. února od 17:30 v Městském divadle v Jaroměři (konkrétní místnost/sál budou upřesněny). Přednášku prosloví pan Filip Čapek, docent katedry Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Filip Čapek se osobně každoročně účastní archeologických vykopávek v Jeruzalémě. V poslední sezoně se jeho týmu podařilo lokalizovat možné pozůstatky mytického Šalomounova chrámu. Vstup na přednášku je volný.