ROK 2021 VE ZNAMENÍ VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY I VÝZNAMNÝCH JAROMĚŘSKÝCH RODÁKŮ
Tento rok si připomínáme 895 let od první písemné zmínky o Jaroměři. V Letopisu tzv. Kanovníka vyšehradského se dochovala zpráva k roku 1126 informující o uvěznění Břetislava, syna českého knížete Břetislava II., jeho strýcem knížetem Soběslavem I. na hradě v Jaroměři.
Kanovníkovo dílo se dochovalo v pěti rukopisech, z nichž nejstarší a pravděpodobně i nejspolehlivější je rukopis z knihovny pražské metropolitní kapituly. Pochází z počátku 40. let 14. století a je označován jako Kapitulní rukopis nebo též Kodex dražický. Vznikl z podnětu biskupa Jana VI. z Dražic (biskupem v letech 1301-1343) a obsahuje díla k českým dějinám, mimo jiné též Kosmovu kroniku českou. Je uložen v Archivu Pražského hradu pod signaturou G5.
Výstava s názvem „Rok 2021 ve znamení výročí první zmínky i významných jaroměřských rodáků“ je ke zhlédnutí v Žákově pasáži od začátku července do konce roku 2021, připomene záznam k roku 1126 v Dražickém kodexu i výročí místních umělců a rodáků (Otakara Španiela, Josefa Wagnera a Josefa Šímy).

Na výstavu jste srdečně zváni!


Těšíme se na vás!


Tým Městského muzea v Jaroměři