Kdy: celoročně

Časová náročnost: 45 – 60 minut

Místo konání: Edukační místnost v Městském muzeu v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

Anotace programu: Edukační program seznamuje žáky o událostech prusko-rakouské války, které ovlivnily i Královéhradecký kraj. Program je doplněn o prezentaci dobových vyobrazení z bitev i mírových jednání, ukázkou dobových předmětů a následného samostatného vyplnění pracovního listu.