Historie firmy A. Wenke a syn v Jaroměři

Otevření obchodního domu firmy A. Wenke a syn na jaře roku 1911, bylo velkou událostí jak pro město, tak především pro dosud malou rodinnou firmu. Byla založena v roce 1872 Albertem Wenkem, původem ze slezských Dušnik. Z původní prodejny pod náměstím přesídlila v roce 1893 do nově postaveného domu na Husově třídě. Zabývala se výrobou a prodejem mušlového zboží a ozdobných kartonáží, obchodovala také se zbožím galanterním. Výstavba prodejních prostor moderně pojatého a prvního velkoobchodu v Jaroměři se uskutečnila v letech 1910-1911 podle projektu tehdy takřka neznámého architekta Josefa Gočára. Investorem a stavebníkem byl Josef Wenke, syn Alberta. Velkoobchod a zasílatelský závod firmy zásoboval drobné obchodníky v rámci rakouské monarchie a obchodoval i se zámořím. Roku 1929, na počátku velké hospodářské krize, zemřel Josef Wenke a vlastníky se stali synové Karel a Oldřich. Ve třicátých letech dvacátého století zřídili další prodejnu v Jaroměři, dále v Hradci Králové, Trutnově a v Praze. Prosperitu velkoobchodu se jim však nepodařilo udržet. V roce 1938 byla z rozhodnutí Okresního soudu v Jaroměři nařízena dražba firemního majetku. Obchodní dům a sousední budovu, kde byly kanceláře a byt majitele firmy, koupila Obchodní záložna v Jaroměři. O tři roky později oba objekty získala firma Polický – Rieker. Během protektorátu zde působila pobočka německé firmy Mix & Genest Berlin. Bylo odstraněno vnitřní vybavení domu a z velké části zakryta výmalba stěn a stropu. V roce 1945 zřídil Fond národní obnovy v budově sklad. V červenci 1946 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na obec Jaroměř. Firma A. Wenke a syn byla z obchodního rejstříku vymazána 29. srpna 1950.
Od roku 1947 sídlí v bývalém obchodním domě městské muzeum. V přízemí a prvním patře se konají dočasné výstavy a ve druhém poschodí je umístěna galerie jaroměřských rodáků – malíře Josefa Šímy, medailéra a sochaře Otakara Španiela a sochaře Josefa Wagnera.

PhDr. Olga Mertlíková

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

11 + 8 =