Dočasné edukace a dílny pro školy

 

Edukace k výstavě Na březích Nilu

Termín: 6. 6.–29. 9. 2024

Program edukace:

Výstava Na březích Nilu, vzniklá v rámci Městského muzea v Jaroměři a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur, představí více jak 160 unikátních originálních předmětů pocházejících ze sbírek Náprstkova muzea.

Jejím záměrem je přiblížit široké veřejnosti přírodní svět faraonského Egypta a starověké Núbie pomocí předmětů, které starověcí obyvatelé nilských břehů používali během svého života, nebo s nimi byli pohřbeni.

Výstava je rozdělena do pěti částí. První se věnuje geologii nilského údolí a přilehlých pouští, druhá rostlinstvu, třetí zvířeně a čtvrtá člověku využívajícímu přírodní zdroje. Poslední, pátá část, přenese návštěvníka do zásvětních krajů a seznámí ho se staroegyptským bestiářem.

Návštěvníka bezesporu zaujmou rovněž mumie zvířecí, včetně mumií koček, krokodýlů, hadů, rejsků nebo ibise. Neméně pozornosti si však zaslouží také nádoby sloužící k výrobě a uchovávání piva nebo vína. Součástí výstavy jsou i chlebové placky upečené v době vlády slavné královny Hatšepsut před bezmála třemi a půl tisíci lety.

Jedním z nejcennějších vystavených předmětů je soška patřící do pohřební výbavy faraona Sethiho I. (vládl ve 13. století př. n. l.) uložené v panovníkově hrobě v Údolí králů.

Výstava Na březích Nilu jistě osloví všechny návštěvníky bez ohledu na věk, avšak lze ji díky její srozumitelnosti využít i jako doplněk školní výuky na základních a středních školách.

Součástí edukačního programu je komentovaná prohlídka výstavy a vypracování pracovních listů.

Místo konání: Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův dům

Časová náročnost programu: 45–60 minut

Cena: 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod je zdarma.

Kontakt: Bc. Monika Joštová, edukace@muzeumjaromer.cz, tel.: 608 989 176

Edukační program Na březích Nilu.