Stálé edukační programy

Velikonoční dílny pro tento rok se ruší a do odvolání se přerušují všechny edukační programy.

Nabídka stálých edukačních programů Městského muzea v Jaroměři

Městské muzeum ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zapojenými do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání připravilo nabídku edukačních programů pro žáky obou stupňů základních škol. Tato nabídka je stále rozšiřována, a to i na základě přání pedagogů. Doporučujeme sledovat webové stránky městského muzea pro aktuální nabídku nabízených stálých edukačních programů. Na programy se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumjaromer.cz, nebo na tel. čísle 491 812 731, 608 989 176 (Bc. Monika Joštová).

Vzdělávací programy pro školy 2020 – 2021

 

  • Putovní po jaroměřské historii a památkách
  • Dějiny knižní kultury
  • Historie Jaroměře a Josefova
  • 1866
  • Normalizace
Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE JE WENKEŮV DŮM UZAVŘEN. EDUKAČNÍ PROGRAMY PROBÍHAJÍ V NÁHRADNÍCH PORSTORÁCH.

 

Pokud není uvedeno jinak, jsou programy určeny žákům MŠ, ZŠ, středním školám a učilištím.  Doba trvání akce je vždy volena s ohledem na téma a aktivity v daném programu. Ten je možné upravit podle časových množností a potřeb vyučujícího. Na výtvarné a praktické dílny je vhodné mít pracovní oděv (zástěru), popř. krabičku/desky na výrobek.

Edukační programy: cena 5 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma. Výtvarné dílny mají stanované vstupné vždy na základě spotřebního materiálu.

Objednání školních skupin je možné na tel.: 608 989 176 nebo email: edukace@muzeumjaromer.cz

Programy jsou vhodné pro menší skupiny dětí (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

 

Velikonoční dílna pro školní skupiny

Kdy: 30. března –  8. dubna 2020

Časová náročnost: 60 – 90 minut

Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři ve dnech od 30. března, 31. března a 3. dubna. V místnosti historické expozice Městského muzea v Josefově 6. dubna, 7. dubna a 8. dubna.

Anotace programu: V rámci programu dílen se žáci seznámí s tradicemi slavení Velikonoc. Na dvou stanovištích si budou moci vyzkoušet tematické řemeslné techniky, jako je tvoření symbolických zvířátek ze slaného těsta, výzdoba květináče s následným zasazením jarního osení a výrobou  dekoračního zápichu.

Kapacita na velikonoční dílny, proto je nutné objednání předem. Cena vstupného bude stanovena na základě spotřebního materiálu.

 

Připravujeme:

 

Život Marie Terezie a Josefa II.

Kdy: celoročně

Časová náročnost: 60 – 90 minut

Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

Anotace programu:v přípravách

 

 

Domečku vyprávěj

Kdy: duben – září

Místo konání: Náměstí ČSA

Anotace: Program je zaměřený pro žáky  MŠ prvních tříd ZŠ. Při procházce náměstím se seznámí s památkami, historickými reáliemi i tajemnými pohádkovými příběhy.

 

1866

1866

Časová náročnost: 45 – 60 minut
Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

Dějiny knižní kultury

Dějiny knižní kultury

Časová náročnost: 90 – 120 minut
Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

Normalizace

Normalizace

Časová náročnost: 45 – 60 minut
Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

12 + 6 =

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

8 + 3 =