Stálé edukační programy

Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE JE WENKEŮV DŮM UZAVŘEN. EDUKAČNÍ PROGRAMY PROBÍHAJÍ V NÁHRADNÍCH PORSTORÁCH.

Edukační programy v Městském muzeu v Jaroměři

Jedná se o doprovodné aktivity ke stálé expozici, krátkodobým výstavám i samostatné výukové programy na konkrétní témata, které jsou pro školní skupiny vytvářeny v návaznosti na rámcové vzdělávací programy.

Městské muzeu v Jaroměři (Wenkeův dům) je uzavřeno z důvodů rozsáhlé rekonstrukce. Programy jsou i nadále realizovány v náhradních prostorách a to ve výukové místnosti městského divadla v Jaroměři, ve stálé historické expozici Městského muzea. Nově součástí  nabídky edukačních programu je i Putování po jaroměřské historii a památkách, které se konají v  sadech a na náměstí ČSA. Stálou nabídku a nové programy naleznete na webových stránkách městského muzea. Objednání programu je možné telefonicky na čísle 608 989 176 nebo na e-mailu edukace@muzeumjaromer.cz. Při rezervaci vždy uveďte název programu, který objednáváte, dále název školy, ročník, počet žáků, preferovaný termín a kontakt na Vás.

Nabídka stálých edukačních programů Městského muzea v Jaroměři

Městské muzeum ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zapojenými do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání připravilo nabídku edukačních programů pro žáky obou stupňů základních škol. Tato nabídka je stále rozšiřována, a to i na základě přání pedagogů. Doporučujeme sledovat webové stránky městského muzea pro aktuální nabídku nabízených stálých edukačních programů. Na programy se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumjaromer.cz, nebo na tel. čísle 491 812 731, 608 989 176 (Bc. Monika Joštová).

 

Vzdělávací programy pro školy 2020 – 2021

  Pokud není uvedeno jinak, jsou programy určeny žákům MŠ, ZŠ, středním školám a učilištím.  Doba trvání akce je vždy volena s ohledem na téma a aktivity v daném programu. Ten je možné upravit podle časových množností a potřeb vyučujícího. Na výtvarné a praktické dílny je vhodné mít pracovní oděv (zástěru), popř. krabičku/desky na výrobek.

  Edukační programy: cena 5 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma. Výtvarné dílny mají stanované vstupné vždy na základě spotřebního materiálu.

   Objednání školních skupin je možné na tel.: 608 989 176 nebo email: edukace@muzeumjaromer.cz

  Programy jsou vhodné pro menší skupiny dětí (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

   

  Vzdělávací programy aktuální nabídka:

  Putování po jaroměřské historii a památkách

  Dějiny knižní kultury

  Prusko-rakouská válka 1866

  Normalizace

  Historie Jaroměře a Josefova

   

  Připravujeme:

  Život Marie Terezie a Josefa II. 

  Domečku vyprávěj

  Řemesla v Jaroměři

   

   

   

  1866

  1866

  Časová náročnost: 45 – 60 minut
  Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

  Dějiny knižní kultury

  Dějiny knižní kultury

  Časová náročnost: 90 – 120 minut
  Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

  Normalizace

  Normalizace

  Časová náročnost: 45 – 60 minut
  Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve stálé historické expozici v Josefově.

  Městské muzeum v Jaroměři
  Husova 295
  551 01 Jaroměř

  Tel.: (+420) 608 976 498
  Email: info@muzeumjaromer.cz

  14 + 2 =

  Městské muzeum v Jaroměři
  Husova 295
  551 01 Jaroměř

  Tel.: (+420) 608 976 498
  Email: info@muzeumjaromer.cz

  9 + 3 =