Stálé edukační programy

Nabídka stálých edukačních programů Městského muzea v Jaroměři

Městské muzeum ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zapojenými do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání připravilo nabídku edukačních programů pro žáky obou stupňů základních škol. Tato nabídka je stále rozšiřována, a to i na základě přání pedagogů. Doporučujeme sledovat webové stránky městského muzea pro aktuální nabídku nabízených stálých edukačních programů. Na programy se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumjaroměř.cz, nebo na tel. čísle 491 812 731 (Bc. Monika Joštová).

·         1866

Časová náročnost: 40-50 minut.

Edukační program seznamuje žáky o událostech prusko-rakouské války, které ovlivnily i Královéhradecký kraj. Program je doplněn o prezentaci dobových vyobrazení z bitev i mírových jednání, ukázkou dobových předmětů a následného samostatného vyplnění pracovního listu.

·         Husitství

Časová náročnost: 40-50 minut.

Téma husitství jé přednášeno pomocí počítačové prezentace doplněné o krátká videa doplňující dané téma. Na základě získaných informací a nápověd rozmístěných po místnosti žáci vypracovávají pracovní listy. Program je navržen pro více věkových skupin, tudíž je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

·         Normalizace

Časová náročnost: 40-50 minut.

Žáci jsou seznámeni s událostmi spojenými s vpádem vojsk Varšavské smlouvy a událostmi následné normalizace. Součástí prezentace jsou dobové nahrávky. Program je navržen pro 2. stupeň ZŠ.

·         Dějiny knižní kultury

Časová náročnost: 45-70 minut.

Tento program bude spuštěn od 1. listopadu 2018.

Žáci jsou seznámeni s historickými písmy a tisky. Program je doplněn o ukázky historických tisků a řešení pracovního listu plného hravých úkolů. Program je navržen pro více věkových skupin, tudíž je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

·         Historie Jaroměře a Josefova

Časová náročnost: 45-80 minut.

Tento edukační program probíhá ve stálé historické expozici muzea v Josefově.

Žáci se seznámí s historickým vývojem pevnostního města Josefova a královského věnného Jaroměře. Součástí edukačního programu je prohlídka stálé historické expozice, složení mapy pevnostního města, následná samostatná práce žáků při vyplňování pracovních listů a společné vytvoření časové historické osy. Program je navržen pro více věkových skupin, tudíž je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

10 + 4 =

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

10 + 3 =