Historie muzea v Josefově

Na počátku jeho existence byl úspěch Národopisné výstavy v Josefově v roce 1893. Podnítil vlastivědné badatelé a nadšence, v čele s Josefem Duškou a cukrářem Josefem Matějkou ke zvýšenému úsilí. Za podpory starosty Jindřicha Traxlera se však až v roce 1909 podařilo založit Musejní spolek, jenž si vytkl za cíl pečovat o historii města a jeho okolí. Předsedou se stal ředitel školy Karel Štěrba, Josef Duška místopředsedou a konzervátorem. Členem spolku byl též znamenitý josefovský fotograf František Guld. V krátké době byly sbírky instalovány a tři místnosti v budově josefovské radnice otevřeny pro veřejnost. Do vlastnictví obce byl sbírkový fond muzea převeden v roce 1925 (celkem 2.500 exponátů). V letech 1928 až 1943 a 1948 až 1949 pečoval o muzeum Antonín Hofmeister, městský úředník a kronikář. Od července 1940 bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno. Na tom se nic nezměnilo ani po válce. Podmínky uložení sbírek se daly označit za neutěšené. V říjnu roku 1948 byl Josefov z rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze sloučen s Jaroměří. Kromě jiného také sbírky josefovského muzea byly převedeny z majetku obce Josefov do vlastnictví města Jaroměř. Převoz muzejních sbírek a městského archivu do budovy jaroměřského muzea se uskutečnil během roku 1949. Snad nejhůře dopadly exponáty umístěné během války v místním pivovaru. Některé zde zůstaly i po válce a přímo odtud se vezly do Jaroměře. Část fondu, která zůstala v původních místnostech na radnici, na tom ale nebyla lépe. Prostory se využívaly zároveň jako sklady pro věci zabavené Němcům a přístup do nich mělo více osob. Musejní spolek se rozešel na schůzi 5. listopadu 1949.

Uplynulo půl století. V prvním patře bývalé josefovské radnice se upravilo pět místností pro otevření stálé muzejní expozice přibližující dějiny královského věnného města Jaroměře a císařské pevnosti Josefov. Součástí prohlídky se stala reprezentativní aula. V roce 2016 se historická expozice přestěhovala do budovy bývalého zásobovacího úřadu pevnosti Josefov.
K nejdramatičtějším okamžikům patřilo stěhování monoxylu z prvního patra radnice do druhého patra objektu čp. 8 na Riegrově náměstí v Josefově.

PhDr. Olga Mertlíková

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

1 + 13 =