Program muzea v roce 2024

leden

VÁNOČNÍ OZDOBY U WENKŮ
– prodlouženo

Příběh sklářského družstva Zdobín a Doubravice

16. listopadu 2023 – 31. ledna 2024 v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

OD MARTINA PO TŘI KRÁLE
– prodlouženo

Ukázka křesťanských světců, svátků a lidových tradic, jež mají mnohdy svůj původ v pohanských dobách.

16. listopadu 2023 – 31. ledna 2024 v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

KONCERTY U VÍNA:
JARSEN

10. ledna od 17:00 hod.
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

KONCERTY U VÍNA:
2JAJA

24. ledna od 17:00 hod.
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

MISIE V ČÍNĚ,
Dr. Leopold Slaninka

Přednáška z cyklu Mezi řádky

25. ledna od 18:00 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

únor

KONCERTY U VÍNA:
K–BAND

7. února od 17:00 hod.
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

NEKOUSAVĚ KOUSATI
Vladimír Preclík

Stálá výstava

12. února – 30. dubna v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

NĚCO MEZI
Pavel Rajdl

Výstava obrazů, kreseb a plastik

8. února – 25. března Mertlíkův sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

KONCERTY U VÍNA:
NAPOHODU

21. února od 17:00 hod.
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

Kateřina Swéerts-Šporková (1895–1945)
M
ilan Horák

Přednáška z cyklu Mezi řádky

22. února od 17:30 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

březen

MEZI NÁMI LIDMI
Břetislav Kovařík

Výstava kresleného humoru s vernisáží 13. 3. od 17:00 hod. v rámci koncertu Petra Bischofa
od 13. března do 29. května
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

KONCERTY U VÍNA:
PETR BISCHOF

13. března od 17:00 hod.
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

KONCERTY U VÍNA:
BARČA S OTCOM

20. března od 17:00 hod.
v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

EXPEDICE MONOXYLON IV
Jiří a Adam Milerovi

Přednáška z cyklu Mezi řádky

21. března od 17:30 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦


duben

JAROMĚŘ – HUDBA V NAŠEM ŽIVOTĚ – JOSEFOV

Výstavu připravily: PaedDr. Jana Pavlovská, PhDr. Olga Mertlíková, Mgr. Martina Vítková

Vernisáž s vystoupením pěveckého sboru JAROMÍR a pěveckého sdružení CANTUS, začátek 18:00 hod.

18. dubna – 18. srpna, Mertlíkův sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

ARCHEOLOGIE DOLANY
Marcela Horáková, Petr Hejhal

Přednáška z cyklu Mezi řádky

25. dubna od 17:30 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

květen

MAGICKÁ KRAJINA ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ
Rostislav Bartoň

Výstava fotografií s vernisáží 16. 5.

16. května – 2. září
Stálá historická expozice v Josefově

♦♦♦

PŘEDNÁŠKA: Životem a dílem Bedřicha Smetany

23. května od 17:30 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

červen

NA BŘEZÍCH NILU

Autorská výstava odkrývající svět obyvatel starověkého Egypta a starověké Núbie

6. června – 29. září
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

Vernisáž a přednáška k výstavě NA BŘEZÍCH NILU

6. června od 17:30 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

MUZEJNÍ NOC
v duchu výstavy Na březích Nilu

Připravujeme komentované prohlídky, pracovní listy s hravými úkoly a písařskou dílnu.

14. června od 17:00–22:00 hod.
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

září

NA POSLEDNÍ CESTĚ – zločin, trest a záhrobí

Výstava mapující dějiny hrdelního práva v našem kraji, nahlédne do světa popravišť, revenantů nebo spiritismu

19. září – 31. prosince
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

Vernisáž a přednáška k výstavě HRDELNÍ PRÁVO

19. září od 17:30 hod.
přednáškový sál v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkově obchodním domě

♦♦♦

KONCERT a beseda ONDŘEJE SMEYKALA

akustický ambientní koncert českého průkopníka hry na didgeridoo a gong

 

26. září v 18:00 hod.
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

říjen

Ivo Pospíšil: „Příliš pozdě zemřít mladý…“ projekce / film / beseda

Věnováno všem ženám a mužům s rock and rollovým srdcem. Představení knihy společně s projekcí autorského filmu Davida Havase,
 autogramiáda.

17. října v 18:00 hod.
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

listopad

KOUZLO HRAČEK

Nostalgická výstava představuje hračky z převážně 2. poloviny 20. století z rodinné sbírky Věry Dvořáčkové.

14. listopadu – 23. března 2025
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

prosinec

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ V MUZEU

Tradiční přehlídka sborů a sborečků mateřských a základních škol v Jaroměři a Josefově.

30. listopadu od 9:00 do 14:00 hod.
Městské muzeum v Jaroměři – Wenkův obchodní dům

♦♦♦

Změna programu vyhrazena.