Historická expozice v Josefově

Historická expozice Městského muzea v Jaroměři se nalézá ve druhém patře bývalého zásobovacího úřadu pevnosti Josefov (na adrese Riegrovo nám. 8, Josefov) postaveného v roce 1788. V přízemí se pekl chléb, ve skladech byly zásoby potravin, obilí a dalších potřeb nezbytných pro vojenskou posádku. Budova sloužila jako proviantní sklad i za první republiky. Po druhé světové válce až do roku 1992 byla využívána jako výstrojní sklad.

Muzejní expozice představuje historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře
a císařské pevnosti Josefova. Původně provozovala obě – tehdy samostatná města – vlastní muzeum. Jaroměřské muzeum se řadí k nejstarším v Čechách, neboť bylo založeno již v roce 1883. Otevření muzea v Josefově se váže k roku 1909. Po sloučení obou měst v roce 1948 byly obě muzejní sbírky spojeny. V pořadí druhá historická expozice souměstí v budově bývalé radnice v Josefově sloužila návštěvníkům v letech 1998–2015.
Rozšířená expozice se pyšní řadou unikátních exponátů – šest metrů dlouhý dřevěný člun
z 11. století, originální dlažba z nejstarší jaroměřské ulice, modely pevnostních bran, soubor militárií, barokní a lidová řezba, ukázky dámské módy. Způsob života našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova. Nemalá pozornost je též věnována význačným rodákům našeho města – diplomatům, spisovatelům a umělcům.

Pro zájemce jsou připraveny digitální soubory dobových pohlednic, fotografií a plánů pevnosti Josefov (1780–1937) a rovněž videa prezentující ukázky dobývání pevností, pořádané kluby vojenské historie, a to nejen v Josefově.

K procházce pevnostním městem vybízí vzácný urbanistický soubor vojenských budov, posádkového chrámu Nanebevstoupení Páně a měšťanských domů postavený v klasicistním a empírovém slohu.

Přístup do muzea je bezbariérový.