Kdy: celoročně

Časová náročnost: 90 – 120 minut

Místo konání: Edukační místnost v Městském muzeu v Jaroměři.

Anotace programu: Žáci jsou seznámeni s historickými písmy a tisky. Program je doplněn o ukázky historických tisků a řešení pracovního listu plného hravých úkolů. Program je navržen pro více věkových skupin, tudíž je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.