Výstava, která vznikla u příležitosti Roku české hudby je věnována hudebnímu dění v Jaroměři a Josefově odprvních písemných zmínek po současnost.  Autorkám výstavy, Janě Pavlovské, Olze Mertlíkové a Martině Vítkové, se podařilo neopominout žádnu důležitou událost, spolek či instituci, která v hudebním životě našeho města hrála podstatnou roli. A že ten hudební život Jaroměře a Josefova byla stále je velmi bohatý, máme být nač hrdí.

Ony první písemné zmínky patří především odkazu literátského bratrstva při kostele svatého Mikuláše. Literáti, tedy ti, jenž znali číst i psát, byli přední měšťané Jaroměře, kteří doprovázeli svým zpěvem bohoslužby během celého církevního roku. V Jaroměři působilo bratrstvo od druhé poloviny 16. století, jak dokládají zachované archivní dokumenty. Své místo tu má historie pěveckého sboru Jaromír, druhého nejstašího v republice. Dále se návštěvníci seznámí s vazbou významných skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany na Jaroměř. Školní sbory: Ostrováček, Sedmihlásek a Sřivánek představí panely obohacené o řadu fotografií. Výstava mapuje historii Klubu přátel hudby, i minulost hudební školy, dnešní ZUŠ F. A. Šporka. Nechybí ani přehled osobností hudební Jaroměře a Josefova ani historie dechovky, bigbítu či folku a country.