Kdy: celoročně

Časová náročnost: 45 – 60 minut

Místo konání: Edukační místnost v Městském muzeu v Jaroměři.

Anotace programu: Žáci jsou seznámeni s událostmi spojenými s vpádem vojsk Varšavské smlouvy a událostmi následné normalizace. Součástí prezentace jsou dobové nahrávky. Program je navržen pro 2. stupeň ZŠ.

Autor fotografie. Bohdan Holomníček