Kdy: od 1. září 2020

Časová náročnost: 45 – 60 minut

Místo konání: Edukační místnost v Městském divadle v Jaroměři, nebo místnost ve Stálé historické expozici v Josefově.

Anotace programu: Program bude zaměřen na dobu života Marie Terezie a Josefa II. Žáci budou seznámeni s obdobími válek a reformami obou panovníků.