Kdy: Program se koná venku, a proto je potřeba jeho realizace přihlédnout k ročnímu období a případnému aktuálnímu počasí.

Časová náročnost: 90 – 120 minut

Místo konání: První část programu probíhá nejprve v parku a poté na náměstí ČSA.

Anotace programu: Program má dvě části. V první části žáci prozkoumají jaroměřskou historii a poté v druhé části programu na jednotlivých zastaveních prozkoumají jaroměřské pamětihodnosti a to pomocí  řešení hravých  nápověd a úkolů. Program je navržen pro více věkových skupin, tudíž je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.